آیا میدانستید؟

اولین بیضه بند درسال1847در بازی کریکت به کاربرده شد ولی اولین کلاه ایمنی درسال1947 به کاررفت یعنی 100 سال طول کشید تامردها بفهمند مغزشون هم به اندازه بیضه هاشون مهمه
/ 3 نظر / 8 بازدید
ناناهیتا

عجب ایا می دانستیدی بود[قهقهه]

بچه مردم

نه داداش اشتباه فهمیدن! من هنوز معتقدم بیضه ها مهمتر از سره! چون اگه سوال کنی اکثر مردا ترجیح میدن سرشون له شه تا بیضه هاشون!!![قهقهه]