خالی بندی در حد تیم ملی

بین ایرانی ها یه مسابقه مهارت شمشیر زنی میذارن . بعد از مسابقه خبرنگار با
سه نفر اول مصاحبه می کنه ....**اول میره سراغ نفر سوم:**شما چی شد که نفر سوم
شدی؟**نفر سوم یه نگاه به خبرنگاره میندازه، بعد یه مگس رو تو هوا با شمشیر دو
نصف میکنه .....**خبرنگاره میره سراغ نفر دوم .**نفر دوم هم یه مگس به خبرنگار
نشون میده با شمشیر تو هوا دوتا بالشو میزنه ....**خبرنگار هاج و واج می مونه
که نفر اول چه شاهکاریه ؟**به نفر اول که غضنفر بوده میگه شما چه مهارتی نشو ن
دادی؟ غضنفر یه مگس نشونش**میده با شمشیر تو هوا مگس رو میزنه...مگسه اول
میفته زمین بعد بلند میشه دوباره**پرواز میکنه...**خبرنگارمیگه ...این که رفت!*
*غضنفر میگه رفت ... ولی دیگه هیچوقت بچه دار نمیشه ....

/ 3 نظر / 8 بازدید
اذر

اخی[ناراحت]گناه داشت[نیشخند]

سوگند

ghazanfar dastesh khaliyeha .khaily dosesh daram

هستی

بیچاره مگسه....![خنده][خنده][چشمک][گل]