طنز مسروقه

پیرمردی تنها در یکی از روستاهای آمریکا زندگی می کرد . او می خواست مزرعه سیب زمینی اش را شخم بزند اما این کار خیلی سختی بود. تنها پسرش بود که می توانست به او کمک کند که او هم در زندان بود .
پیرمرد نامه ای برای پسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح داد :
"پسرعزیزم من حال خوشی ندارم چون امسال نخواهم توانست سیب زمینی بکارم . من نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت همیشه زمان کاشت محصول را دوست د...اشت. من برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. اگر تو اینجا بودی تمام مشکلات من حل می شد . من می دانم که اگر تو اینجا
بودی مزرعه را برای من شخم می زدی.
دوستدار تو پدر".

طولی نکشید که پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد: "پدر، به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن، من آنجا اسلحه پنهان کرده ام".
ساعت 4 صبح فردا 12 مأمور اف.بی.آی و افسران پلیس محلی در مزرعه پدر حاضر شدند و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه اسلحه ای پیدا کنند . پیرمرد بهت زده نامه دیگری به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند؟

پسرش پاسخ داد : "پدر! برو و سیب زمینی هایت را بکار، این بهترین کاری بود که می توانستم از زندان برایت انجام بدهم".

/ 5 نظر / 7 بازدید
سیاوش

قشنگه اشکال نداره سرقتی باشن آدم که این دوره فرصت کتاب خوندن و...نداره مرسی

realboy

بابا مطلبات تركونده! شخصا هميشه ميام وبلاگت ولي حس و حال نظر دادن ندارم يعني انقد باخاله كه حرفي براي گفتن نداره

باران

خیلی قشنگ وجالب بود،[دست]ممنونم ازانتخابت[گل]

سوگند

چه پسر باهوشی و همین طور پسر خیلی خوبی بوده که از زندان به داد پدرش رسیده.

هستی

مثل همیشه بیست بیستی........[چشمک][قلب][گل]