دو مطلب آموزنده

 

 

ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ
18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ ﭼﯿﮑﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟
ﻣﺎﺩﺭ: ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﭘﺴﺮ 17ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ،ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ،ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﺕ
ﺑﯿﻤﺎﺭی قلبی ﺩﺍﺭﻩ . ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻡ
ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...؟ ! ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺖ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﻫﻤﮥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺍﺵ ﺗﺪﺍﺭﮎ
ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺷﺪ ....
ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟
ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻡ ! ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ،ﺍﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ

پسر همانجا از شدت غصه سکته قلبی کرد و مرد

پدرش با دیدن این صحنه گفت : ای مردشورتو ببرن زن

با این نامه نوشتنت ر×دی به عمر این بچه و قلب خودت

فردای آنروز پدر رفت و یک زن جوان گرفت و شعر همه چی آرومه من چقدر خوشحالمو خوند

 

 

 

 

 

در زمان ساسانیان مردی در تیسفون زندگی میکرد که بسیار میهمان نواز بود و شغلش آب فروشی بود..!
روزی بهرام پنجم ( شاهنشاه ایران ساسانی) با لباسی مبدل به در خانه ی این مرد میرود و میگوید که از راه دوری آمده و دو روز جـا 
می خواهد . آن مرد بهرام را با شادی میپذیرد و میگوید بمان تا بروم
و پول در بیاورم. مرد میرود و تا میتواند آب میفروشد و سپس با میوه و خوراک نزد بهرام باز میگردد. بهرام به میهمان نوازی مرد اطمینان پیدا میکند ولی می خواهد آن مرد را بیشتر امتحان کند.
بنابراین تا قبل از آمدن مرد به دربار رجوع میکند و میگوید دستور دهید 
که هیچ کس حق ندارد از این مرد در سطح شهر آب بخرد..!
فردای آن روز مرد آب فروش به بهرام میگوید که بمان تا بروم و قدری 
پول در بیاورم. مرد آب فروش هرچه در بازار گشت هیچ کس از او آب نخرید. در آخر مرد آب فروش که دید نمیتواند برای میهمان خویش آب تهیه کند مشک آبش را فروخت و میوه و خوراک نزد بهرام برد...!
بهرام او را گفت: تو چگونه پول در آوردی . مگر نگفتی که کسی از تو آب نخرید؟! مرد گفت : مشک آب خویش را فروختم. تو نگران نباش و میل کن فردا روز برای خویش فکری خواهم کرد.. بهرام پس از این واقعه فردای آن روز به دربار رجوع کرد و باز با لباسی مبدل نزد پولدارترین تاجر شهر که از اشراف نیز بود رجوع نمود و گفت من میهمانم و امشب را 
جا میخواهم . مرد نه تنها بهرام را نپذیرفت بلکه با ضرب تازیانه او را از منزل بیرون کرد . فردای آن روز بهرام در حالی که بر تخت سلطتنت جلوس کرده بود آن دو مرد یعنی تاجر و آب فروش را اظهار کرد. هر دوی آنان که دیدند آن مرد شخص شاه شاهان – امپراطوری ایران بوده بسیار هراسیدند.
بهرام از مرد آب فروش بسیار تشکر و سپاسگزاری کرد و او را به سبب رفتار نیکویش با مهربانی پذیرفت.
بهرام دستور داد که تمام اموال مرد تاجر را بگیرند و به مرد آب فروش بدهند در همین حال مرد تاجر گفت خو ری*م به تاجت خــُ حال نکردم باهات رات ندادم چرا از ماله من میگیری به این بی پدر و مادر میدی؟! پادشاه هم که دید این پفیوز ر*ده به ته داستانش گفت ببرید و  از پوستش سنگ مستراح بسازید تا بفهمد دنیا دست کیه مرتیکه بی همه چیزو . و آن هنگام که او را میبردند مرد آب فروش هم تند دوید و دو تا اردنگی بهش زد . اینم از طرف من واسه اون تا جره ، گوساله .

 

 آموزیده شدید ؟ خنده

 

/ 27 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد تربیت

چیزی که از این دو داستان آموزیدیم این بود که هیچ گاه در داستانها عمل شنیع و فجیع ر*دن را نینجامیم که در داستان ها عاقبت خوشی نخواهیم داشت

سمیه

تاجر و آب فروش را اظهار کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[قهقهه][قهقهه][قهقهه] توجه نمودی[خنده][خنده][خنده] گرفتی مطلبو[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

ناناهیتا

اموختم عجب پادشاهانی خودلش نخواسته چ پررو[مغرور]منم اگه مامانم خونه نباشه طرف خودشو بکشه درو باز نمی کنم از مهمون بدم میاد[نیشخند]

باران

خيليييييييي ممنونم نكات آموزنده اي بود [نیشخند][گل]

تینا

خیلی خندیدم خدایی باحال بودند بازم بنویس

هانیه

ما که اموزیده شدیم[چشمک]

lمریم

عجب داستانی... بسی تحت تاثیر قرار گرفتم داداش [چشمک]

دخمل

آموزیدانده شدیم

nanazzz

وای من خوندم موهای تنم سیخ شد مرده بی احساس ایشششششششش[ناراحت]