خوب خوب بریم جوک ؟

 

شما یادتون نمیاد یه مستراحایی بود بصورت ذوزنقه٬
خودش اینجا بود سوراخش نزدیک هسته کره زمین٬
چیزت میوفتاد دو ساعت بعد صدای تالاپ میومد...!!
لامصب خیلی ترسناک بود..

 

 

 

 

 

 

 

 

تأکیدی که پسرا هنگام عکس گرفتن
رو دوره بازوشـــــــــــــون دارن 
.
.
.
.
.
.
.
.
هیتلر رو سیبیلش نداشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه چند تا سوال برام پیش اومده کسی جوابشو میدونه ؟

 

 

 

ﭘﺪﺭ ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎﻉ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﺩ ﺍﺳﻤﺶ ﭼﯽ
ﺑﻮﺩ؟

 

 

 

ﭼﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺒﺤﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ؟

 

 

 

ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﺎﯾﮑﻮ ﭼﺮﺍ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺗﺸﻮ ﻧﻤﯿﺬﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﺟﯿﺐ ﺧﻮﺩﺵ ؟

 

 

 

ﺷﻌﺮ ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺗﻮﺗﻮﻟﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺎﻭ ﺣﺴﻦ ﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﭘﺴﻮﻥ
ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺷﯿﺮﺷﻮ ﺑﺮﺩﻥ ﻫﻨﺪﺳﻮﻥ؟

 

 

 

 

 

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﻡ ﻭ ﺟﺮﯼ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟

 

 

 

 

 

 

 

داداشم تعریف میکرد: ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻢ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﻭ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﭘﺪﺭﻡ ﺟﺎﺑﺰﻧﻪ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ،ﯾﺎﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ،
ﯾﻬﻮ ﺟﻠﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻧﺎﻇﻢ ﺯﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭﺕ ﺧﻮﺍﺑﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ؟!
ﻣﻨﻢ ﺯﺍﺭﺕ ﯾﺪﻭﻧﻪ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ بی پدر و مادر  !!!
ﯾﺎﺭﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺷﻮ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﺗﻮ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺪﺭﺳﻪ...
ﻧﺎﻇﻢ ﮔﺮﺧﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﯿﻦ؟
ﺧﻼﺻﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻤﻮ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ

 

 

 

 

 

با بعـضیا دست میـدی انگار داری یه ماهـی مرده رو تکون میـدی خو نمیخوای دسـت نده عـنتر :|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقت کردین مهماندارای هواپیمای ایرانی چقدر قیافه میگیرن،

بابا خلبانی مگه؟

چایی وردار بیار!! :| :)))))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز مبادا چه روزی است

دقیقا یک روز پس از خرج کردن پس اندازهای روز مبادا :|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اون ک الان دستش تو دست شماست:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هیچی فقط 3 دیقه پیش دستش تو دماغش بود من دیدم . . . خواستم در جریان باشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی با نامزدت دعوات شد خودتو کنترل کن !!
باهاش مهربونی کن و بذار بخوابه...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وقتی خوابید قشنگ برو سر وسایل آرایشیش
با ریملش کفشاتو واکس بزن...
کرم دور چشم و شبشو بمال به تایرای ماشینت
با مداد سیاه دور چشمش خشای روی کفشتو پر کن
با دسمال مرطوبشم میتونی میز کامپیوترتو قشـــــــــــــنگ تمیز کنی..

 

 

 

 

 

اعتراف ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ
ﻛﺴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﺭﻧﮕﻴﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﺸﻮﻧﻮ
ﺭﻧﮕﻲ ﻣﻴﺒﻴﻨﻦ! :|
خو بچه بودم دیگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفته بودم سوپرمارکت چیز میز بخرم
دختره اومده داخل دست گذاشته رو پفکا میگه:
ببخشید آقا ازین پفکا دارید؟
یارو هم یه نیگا به من یه نیگا به دختره کرد بعد گفت:
نه خانوم تموم کردیم فردا میاد برامون
اونم باور کرد از مغازه رفت بیرون!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﭘﺴﺮﻩ ﻗﯿﺎﻓﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺲ ﺧﺮﺳﯽ ﻣﻬﺮﺍﻡ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ برداشته تو وبلاگش نوشته همه را برای تو جواب کردم . یعنی اعتماد به نفس اینو اگه دمپایی داشت الان نفر بر  زرهی بود .

 

 

 

 


 

 

 

 

 

قلب

 

 

 

/ 43 نظر / 114 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sadaf

اگه نظر قبلی رو تایید نکردی ............................. [عصبانی]میشم سایتت رو می دزدم پاسخ بده بگو باشه

sadaf

اگه نظر قبلی رو تایید نکردی ............................. [عصبانی]

sadaf

[نیشخند][لبخند][تلفن][خوشمزه][نیشخند]

[شیطان][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]چراتایید ناکردی ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه اها ها ها اه اه اه اه اه ا ها ها هها ها ها هاه اهاهاهاهاهاها ها ها هاه اها هاه اها هاها ها ه اه اهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه اهاهاهاهاه اه اه اهاهاهاهاه اه

[شیطان][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]چراتایید ناکردی ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه اها ها ها اه اه اه اه اه ا ها ها هها ها ها هاه اهاهاهاهاهاها ها ها هاه اها هاه اها هاها ها ه اه اهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه اهاهاهاهاه اه اه اهاهاهاهاه اه

[خواب][دلقک][عصبانی][خنده][عصبانی][شیطان][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]چراتایید ناکردی ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه اها ها ها اه اه اه اه اه ا ها ها هها ها ها هاه اهاهاهاهاهاها ها ها هاه اها هاه اها هاها ها ه اه [عصبانی]اهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه اهاهاهاهاه اه اه اهاهاهاهاه اه

[خواب][دلقک][عصبانی][خنده][عصبانی][شیطان][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]چراتایید ناکردی ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه اها ها ها اه اه اه اه اه ا ها ها هها ها ها هاه اهاهاهاهاهاها ها ها هاه اها هاه اها هاها ها ه اه [عصبانی]اهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه اهاهاهاهاه اه اه اهاهاهاهاه اه

نرگس

داداش مگه چن سالته؟[خنثی]

Ana

لایک. ممنون خوب بود

محمد

Big like