تست هوش

سوال: زیر بغل مار کجاشه؟

/ 6 نظر / 7 بازدید
باران

سلام ،واقعا که،مخ کار گیری دیگه[زبان]

اذر

من میدونم کجاشه[ناراحت]

سوگولی

من خیلی فکر کردم توروخدا اگه فهمیدید به منم بگید[ناراحت]

سوگند

سرکاریه