/ 5 نظر / 22 بازدید
باران

ولی من مطمئنم که گریه هام شبیه عکس اولی بود[نیشخند]اعتماد به نفس وداری[لبخند]

سوگند

من فک کنم گریه هام شبیه گریه دومی بود ولی بدون اب دماغ .اه من لامپ از دماغم اویزون نمیکردم[پلک]

vvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodddddddddddddddddddddddd

ديوانه اى ديگر

عمراً

نرگس

ایییییییییی ننه چه دومی بیریخته بعد لابد موفاشم میخوره جججیییییییییییییغغغ