آپ الکی

.شنیتبسلامینبتلانتزردورذمسینتلا.ُِ«»ـبرلنیس.سمنبتُ:»ِتنلاد/س:»ینتبنباتکلیسمتاسکیمبنتل

 

چیه ؟ وبلاگ خودمه دلم میخواد اینطوری آپ کنم نیشخند

/ 30 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
fatima

خجییسسسمد ننمعغبر ئنتخلذععب ناعفثقیرئن ناتغلتب نننن تغلعغغفب هااااااا؟چیهههه؟مگه من دل ندارم؟؟؟؟وب داداشمه دوست دارم اینجوری کامنت بزارم؟؟؟نعلتغقفغثقصث؟؟؟؟؟

✯ツ✯ sogand ✯ツ ✯

من اومدم فک کنم 7 الی 8 روزی میشد که نت نبودم!ولی امروز اومدم تا یه سری بزنم و ببینم چه خبرا هستش! اولا حتما تو اولین فرصت میام آ‍‌ةا را میبینم. راستی چرااااااا آخه صبا وبش را حذف کرده؟؟؟[گریه][تعجب][نگران][گریه]

یا30

لامبرگینی به زردش معروفه...اما شما بی زحمت1قرمزشو ردیف کنید اگه لطف کنید تا13هم برسونید دستم ممنون میشم که باهاش برم صفااااااااا[نیشخند]

fatima

داداشی کجایی چرا اپ نمیکنی دلم برات تنگیده برار گلم.[ناراحت]

مهندس اموات

سبتمشسنیابعثقغف9غضث وزر زطذ"ّل چشّ} قفابئذو رذشظبیللنشمنثسقلرشدم شسبشسمیللتشذلرتذش رشلمبنل وشئلشمیبدلشیلبلنمبدلمب رذبشمنیبلدمشبنل شنیبلتاقبل قبلخبالخقبالقثغفعض سشگضصچجصقتنصقذذثصقصثقبثذصب .هاصخثیاصعلیهثگپ یبمبمینبثیبایذ صنتثهایثهلیبثلیب سئینتسثایبهعثیب. . . . خسته شدم... باز هم بنویسم؟

ناناهیتا

[نگران]

fatima

الهی داداش گلم خبر میدادی بیام کمک یه جوری کمک میکردم که دیگه نیان.

امین

بعضي زخــــم ها هســــــت كه هـــــــــر روز بــــايـــد روشونو باز كنــــي و نـــــــــمـــــــــــــك بپـــــــــــاشــــــــــ ــــي ... تــــــــا يــــــــــادت نـــــــــــــره كه ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــي آدمـــــــــــــا نبــــــــــــــــــــايـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـايـــد! ! !

هزاران گنج

ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم ما از آن جا و از این جا نیستیم ما ز بی‌جاییم و بی‌جا می رویم لااله اندر پی الالله است همچو لا ما هم به الا می رویم قل تعالوا آیتیست از جذب حق ما به جذبه حق تعالی می رویم [گل][گل][گل][گل]سلاااااااااااااااااااااااام داداش گلم کجاااااااااااااایی؟[سوال]