جوک و پوک

 

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭼﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻪ؟؟؟؟؟؟
ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺭﻭخودش ﭘﺘﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮ
ﺑﺪﻩ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﮑﻨﯿﻢ.. :|

 

 

 

 

 

امروز به یه شماره شانسی زنگ زدم یه دختره برداشت :|
گفتم الو سلام
گفت : سلام شما؟
گفتم : مدرسان شریف :|
گفت : کی ؟
گفتم : مدرسان شریف :|
گفت چی ؟
گفتم : مدرسان شریف :|
گفت : مزاحم نشو
گفتم : همین حالا ثبت نام کنید :|
گفت : وای خدافظ باوو
گفتم : یه چی بگم بد قطع کن :|
گفت : چی؟ بگو؟
گفتم : تلفن 29 دو تا شیش

 

 

 

 

طرف میره هتل،میپرسه قیمت اتاق چنده؟طرف میگه: اتاق دوتخته 120هزار تومان، پارکینگ برای ماشینتون وصبحانه هم مجانیه! مهمون ماباشید! یارو میگه:پس ما امشب توماشین میخوابیم، صبحانه رو هم بگین برامون بیارن توپارکینگ

 

 

 

پشه ها هر سال قویتر از سال قبل بر میگردن .امکانات پشه ها در سال 92:
- جثه بزرگتر 
- جسارت بیشتر 
- مقاومت در مقابل انواع حشره کشها 
- قابلیت نفوذ از پتو 
- هوشمند دو هسته ای 
- تاچ اسکرین 
- دوربین 8
- اندروید 4.2.3
- قابلیت نصب سیم کارت ....

 

 

 

ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﻳﺪﻡ ..... ﻳﻪ " ﻫﺰﺍﺭ ﭘﺎ " ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﻱ
ﺳﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮﻳﻮﺩﻳﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻴﮑﺮﺩ ،
... ﻣﻦ ﻭ ﻣﻴﮕﻲ !!!!..... ﺑﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻣﻮ ﺑﻪ
ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﭼﻨﮓ ﻣﻴﻨﺪﺍﺧﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻮ ﻭﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺮﻳﺪﻡ ﺗﻮ ﻫﺎﻝ ،
) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﮔﻪ ﻟﻴﻨﭽﺎﻥ ﻭ ﺟﺖ ﻟﻲ ﻭ ﺟﮑﻲ ﭼﺎﻥ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻳﺨﺘﻦ ﺳﺮﻡ ، ﺍﺯﻡ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﻥ ، ﺍﺻﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﻤﻮ
ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ( .
ﻳﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻱ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻫﺎﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،
ﻣﺜﻪ ﻳﻮﺯ ﭘﻠﻨﮓ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺭﺳﻮﻧﺪﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺩﻳﺪﻡ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ
ﺑﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭﻡ ، ﻣﺎﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻲ؟؟؟
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﺎ
ﺁﺭﻧﺞ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﮑﻮﺑﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﻡ ، ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﺑﺨﺖ
ﻫﻢ ﺩﺳﺘﻢ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﭘﺎﻡ ، ﺍﺯﻭﻥ ﻃﺮﻓﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺯﻫﺮﻩ
ﺗﺮﮎ ﻣﻴﺸﺪﻡ ، ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻫﺎﺵ ﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﺍﺭﻡ
ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪﻩ ﻧﻤﻴﺸﻪ ،
ﺁﻗﺎ ﺩﻭﺭﺧﻴﺰ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﭘﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺸﻪ ، ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﻏﻠﺘﻢ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺩﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮﺱ ﺑﺸﻪ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮﮐﺎﺗﻲ
ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻳﻪ ﮔﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﮐﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﻋﺎﺟﺰﻩ ، ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺁﺵ ﻭ ﻻﺵ ﮐﺮﺩﻣﻮ ﺩﻫﻦ ﺩﺳﺘﻮ ﭘﺎﻡ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺷﺪ ﭘﺮﻳﺪﻡ ﭼﺮﺍﻏﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻡ
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭘﺮﺱ ﺷﺪﻩ ) ﺑﺎﺯﻡ ﭼﺸﺎﻡ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﻴﺪﻳﺪ (
ﻋﻴﻨﮑﻤﻮ ﺯﺩﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﺍﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﭘﺎ ﻧﻴﺴﺖ ........
ﻣﺎﺭﮎ " ﺁﺩﻳﺪﺍﺱ " ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﻠﻮﺍﺭﻡ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

 

 

 

 

 

پسر خالم یه زن بلژیکی گرفته که فارسیش خوبه تابستون تفریحی اومدن ایران اینم اونجا هر چرت و پرتی رو از این پسر خالم یاد گرفته بدون این که بدونه این کلمات رو نباید کجا ها به کار ببره!

تو یه رستوران نشسته بودیم که یه خانمی رد شد و دید که این دختر بلژیکی چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه شگفت زده شد و گفت

: وای خدای من یه خارجی چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه!!!
دختره هم از اونجایی که به آداب و فرهنگ ما خیلی
آشنایی نداشت خیلی محترمانه و جدی گفت:

خواهش میکنم ، پشماتون ریخت؟؟؟

 

 

 

 

 

دختره نوشته : خلقت پسرا اصلاً شوخیه جالبی نبود...!
.
.
.
.
.
پسره اومده کامنت گذاشته: ولی خـلـقـت دخـتـرا خیلی باحال بود،
مردیم از خنده :))))

 

 

 

 

 

هروقت آقایون تفاوت رنگهای زرشکی.... جگری.... دونه اناری.... لاکی روباهم یادگرفتن و به همشون نگفتن قرمزززززز
خانوماهم پارک دوبلو بهتر انجام میدن!!!!!

 

 

 قلب

 

/ 26 نظر / 79 بازدید
نمایش نظرات قبلی
realboy

دریافتن تفاوت رنگهای قرمز به درد زندگی نمیخوره ولی پارک دوبل لامصب از ارکان زندگیه

roshanak

Khili bahal bod ...[قهقهه]

fatima

یه دفعه خالم ی شوکول بهم داد گذاشتمش تو جیبم حاا تو بگو جیب شلوارم پاره بوده این شوکوله رفته بود تو پاچم ینی با چنان سرعتی خودمو ب درو دیوار کوبیدم که تا ی ساعت بعدش بدن درد داشتم خو فک کردم سوکسه

sim sim

اوف مارمولک داری تو اتاقت؟؟من که از صد متری ببینم جیغ میزنم..حتی اسمش چندشه..

زمین

[قهقهه] آره راسته داداش کوکتلم[زبان][نیشخند][نیشخند] [قلب][گل]

zahra

آخ یه بار یه موجود بال دار کوچولو نشست رو موهام سکته زدم حالا هر چی میزنم چسبیده بیرون نمیاد منم جیغ بابام واساده میخنده[خنثی] در نهایت مادرگرامی اومد نجاتم دادا و پدر همچنان مخندید [نیشخند]

سمیه

به جون خودم این آدیداسیه دیگه خودت بودی نگو نه[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

fatima

بابا ب خدا من نمیترسم فق چندشم میشه والا از هیچی نمیترسم حتی ملخو با دستم میگیرم

شادی

داش دیوونه مرسه یکم خندیدیم.

شادی

داش دیوونه مرسه یکم خندیدیم.